Literature in our Collection
(M-Z)

Petitjean, Georges (Hg.): Opening Doors, The Art of Yuendumu, Zwolle 2006, Ausst. Kat., ISBN 9040081972

Table of Contents        ¦         Cover Text        ¦         Book Review

Table of Contents

Voorwoord / Vorwort / Foreword -7-

Georges Petitjean: Opening Doors / Opening Doors / Opening Doors -14-

Fancoise Dussart: Poorten van Belofte: de Droomdeurne van Yuendumu / Pforten der Verheißung: die Traumtüren von Yuendumu / Portals of Promise: the Dreaming Doors at Yuendumu -20-

Philip Jones: De 'Deuren' uitgelicht: een memoire / Das Aushängen der Türen: eine Erinnerung / The Doors unhinged: a memoire -27-

Basil Hall: Yuendumu Doors: de Etsen / Die Türen von Yuendumu: die Radierungen / Yuendumu Doors: the Etchings -35-

Cecilia Alfonso: Een ontmoeting tussen twee werelden: het Warlukurlangu kunstenaarscentrum / Eine Begegnung zweier Welten: das Kunstzentrum von Warlukurlangu / A Meeting of Two Worlds: the Warlukurlangu art centre -41-

De kunst van Yuendumu / Die Kunst von Yuendumu / The art of Yuendumu -47-

Selecte bibliografie / Literatur in Auswahl / Selected bibliography -81-

Partners en ondersteuners / Partner und Mitarbeiter / Partners and Contributors -83-